webquest - webkwestie

Respect en Discriminatie

Leerkracht

 • Titel: Hoe gaan we met elkaar om? Discriminatie en Respect

 • Onderwerp: Discriminatie, respect, vooroordelen

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Groep 7 en 8

 • Vakgebied(en): Levensbeschouwing, Wereldoriëntatie

 • Uitvoering in: Groepsverband van 2 tot 4 personen

 • Tijdsinvestering: 2 x 30/45 minuten

 • Opbrengst: Toneelstukje en klein verslag

 • Extra materialen: Schrift, pen, papier

 • Webquestmaker: Annemarie Veldman-de Jong

 • Opbouwende kritiek wordt gebruikt om deze webkwestie te verbeteren. Ook niet werkende links kunnen doorgegeven worden. Klik hier.